El-Alarms historia

El-Alarm är startade 2003 som en studiecirkel i Studieförbundet Vuxenskolans regi. Redan då, när gruppen bildades var ambitionen att skapa ett band där deltagarna själva på sikt skulle lära sig att hantera olika instrument, skriva sitt eget material. och ge konserter.

 

Lars-Allan Lindkvist, vardagligen kallad Linkan, som leder gruppen, hade redan i början av 1970-talet skapat en egen pedagogiskt metod för att snabbt och enkelt kunna lära sig att spela tillsammans. Denna metod som bygger på symboler och färger istället för noter och ackord fick bli en sorts grund i gruppens arbete.

En gammal ljusorgel som bestod av 3 färgade lampor och styrdes med en fotpedal, plockades åter fram, byggdes om och försågs med ytterligare tre lampor och fungerar som en harmoniangivare. Nu kunde man använda 4 durackord och 2 mollackord. Efter att ha provat olika instrument som anpassats efter denna metod fick gruppen efter något år en fast form och deltagarnas olika musikaliska roll i bandet blev allt klarare.

 

 
 
 

 
   
Kulturföreningen Gyssla, Malmö
info@gyssla.se
eller ring 040-12 75 50
Gyssla är en ideell förening. Org # 802434-4833