El-Alarm

El-Alarm är en rockorkester med nio medlemmar. Varje onsdag träffas man i Studiefrämjandet lokaler och repar. Gruppen har nu också börjat ta offentliga spelningar. En skiva är gjord och gruppen uppmärksammas regelbundet i media.

 

 

Trots deltagarnas olika handikapp är det musikaliska uttrycket både nyskapande, svängigt och intressant. De oftast helt improviserade texterna eller de olika soloinsatserna på gitarr, piano, eller marimba får ofta den mest kräsne poeten eller jazzmusikern att tappa hakan. Några tydliga musikaliska regler finns inte. Vissa grundläggande harmonier och en stadig rytm som håller ihop det hela är nödvändigt men i övrigt finns det inga gränser. Allt kan hända och vad som kommer härnäst är det ingen riktigt som vet.

 

Linkan, som också är instrumentmakare, utvecklar regelbundet också nya metoder och musikinstrument som kan anpassas efter olika personliga förutsättningar

eller handikapp.

 

 

 

 

Stöd vår orkester.

Tyvärr saknar gruppen ekonomiska resurser.
Många tror att det är en kommunal verksamhet men Malmö kommun har först nu 2008, bidraget med en mindre summa pengar i samband med konserter som täcker kostnaden för en ljudtekniker. Det saknas en ordentlig ljudanläggning eller transportmedel för utrustningen. Detta får oftast hyras in. En del av instrumenten som användes är också gamla och slitna och behöver bytas ut.


Trots att det finns många som vill boka EL-Alarm runt om i Sverige, blir det ofta ingenting på grund av kostnaden. En konsert bara i Malmöområdet kostar ca: 6000:- att genomföra. Om det handlar om att resa och kanske övernatta blir det naturligtvis betydligt mer.  Kulturföreningen Gyssla letar därför nu efter sponsorer som kan hjälpa till att stödja verksamheten ekonomiskt. Det finns bl.a. planer på en Sverigeturné för gruppen 2009.

 
 
 
 

 
   
Kulturföreningen Gyssla, Malmö
info@gyssla.se
eller ring 040-12 75 50
Gyssla är en ideell förening. Org # 802434-4833