Skriv din adress här och sätt in totalbeloppet
plus 30 kr brevporto på bankgiro 5321-1306.
Vi skickar skivan så fort vi fått in betalningen.

ex. av den nya cd'n "Tjo va det Skiftar" (149 kr + porto)

ex. av den gamla cd'n "Tjo va det Viftar" (100 kr + porto)

Namn:

Adress:

Postnummer:

Ort:

Telefon:

E-post: