Register                                                                                 

A
                          A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö 

Ack de bästa åren äro snart förbi

Ack förlåt mig, jag är fasligt svag

Ack hvad en polka locka kan till dans

Ack ingen, ingen i världen har det sämre än kungarne ha

Ack, ack, ack, tack, tack, tack, tack och lov och pris

Ack, Hallelulja, Hallelulja ett så´nt rum med smak inrett

Ack, ja Lundbyvalsen, har du hört den

Ack, söta Eva, låt mig skåda mer

Adam offra ett revben som gav Eva gestalt

Af alla hattarna jag bar de senaste fem år

Afklädningskuplett

Akten er I Malmöbor, Rullan går , rullan går

Albert Anderson från Uddevalla

Albert Andersson, Albert Andersson, Hvarför smet du ifrån alla björnarna

Alberti

Alfred är mitt namn

Alla fåglar flyga, alla flyga riktigt

Alla gossar vilja sig gifta

Alla vackra flickor vilja rysligt gerna gifta sig

Allt har varit mörkt och grått ända fram till jul

Allt sedan vi till livet föddes utav samma mor

Alltsen jag för prästen gick, åt sjätte budet fnissade

Anders Olson, skalpitören, hade Västanvind i fören

Anna, Nanna, Hanna, Mina, Stina, Fina

Anna-Stina i farbror Kalle-historien

Antingen det behövs eller ej

Arbetareskaror, nu gäller det om

Arbetarnes kör

Arbetets söner

Arbetets söner, sluten er alla till våra bröder i Söder och Nord

Arlöfs-visan

Att dra sej fram i livet fordrar intel´gens

Att flyga liksom fåglarne med raska tag

Att Limhamn är en treflig plats, ni utan tvifvel vet

Augusta

Augusta Au Au Augusta

Auktionerna är bra, just för roffåglarna

Auktionsvisa

Av jordelivet är nog bäst att ta farväl och ajöken

Av livet ha vi oss lärt, att älska varandra

Avrustningsvisan

Axel Danielssons Byst


B                           A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö 

Babyn

Bada i Lomma är gudaskönt

Balsalens okrönta drottning var du

Baltirullan

Baltisk utställningsvisa

Baltiska valsen

Baltiskan

Barnamorden i Hälsingborg

Barnens dag

Basarvisa

Basarvisa

Basarvisa No 2

Basarvisa. No 1

Bazar det ha vi nu igen, Och visan handlar just om den

Bellmansroflickorna

Berlinergrens Spårvägsreglemente

Beväringsvisa för år 1906

Beväringsvisa för 1904

Beväringsvisa för år 1907

Bierlockouten i Malmö 1909

Bier-visa

Bikupan

Bland båtar och tackel och tåg

Blinde Sven Anderssons dikt

Blinde Sven Anderssons visa

Blås, blås, blås, blås, nordanvind, sunnanvind

Bokskogens visa

Bomberalla, bomberallabiff

Bombhistorien och den tillämnade bankplundringen i Stockholm år 1906

Bonddrängen Ola och Köpstakaren Kalle

Bonden och kolingen

Bondetågsvisa

Borsta opp sej!

Brandsoldatens visa

Bror Jakob är redan utsliten, han, men jag än i många år hålla kan

Brännvin ä´ så ryseligt godt

Brännvinsvisa

Bröder och vänner nu skola vi samlas

Buddha

Bygga oss en boning

Bä, bä, Oscar Stjerna, har du några mål?

Bökebergsvisan


C                           A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö 

Cecilia

Charleston - duet

Charlotta

Chevalier

Concordia-Sången


D                           A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö 

Dagligt bröd

Dagmar Hansen

Damen från Mölle

Danskuplett

David oss mobiliserat, vi från hus och hem marscherat

Davidshalls minnen

Davidshalls oförgätliga minnen

De´ e´ ett litet helsike där hemma där jag bor

De glada gossanes och flickornas visa

De mobiliserade

De upprörande barnskandalerna i Malmö

De var ju nittiotrean, ni minns väl så väl som jag

De ä´ nått visst me´ de´

Deklarera gubbe lille, annars får du ris i

Deklarera ska´ enhvar, Dä ä sagt, dä ä sagt

Deklareringsvisa

Den allra nyaste Spelmansvisan

Den bedragne

Den blindes sång

Den fruktansvärda järnvägsolyckan den 16 juni 1912

Den glada änkan

Den glada änkan, sicket as, hon är så lagom glad

Den glade drängen

Den glade Enkemannen

Den glade rådgifvaren

Den gång jag endast var stor som så

Den har man med sig var man går

Den kloge kone och levemanden

Den kommer man att sakna

Den Köpenhamnske storsvindlaren

Den lifvade smedens visa

Den lustige snickarens visa

Den måleriske musikhandlaren

Den nya fiaskobankens glada början och snöpliga slut

Den olyckliga prinsessan Louise

Den smörjan, tralala! De kunna själfva ha

Den svenska flottan väjer ej, om själfva fan ock står den mot

Den tjugusjette Juni år nittonhundrafem

Det dansas på Kramer var natt, på Hipp och Savoy och på Stadt

Det fallet kan man väl förstå, fast diagnos ej satts därpå

Det fanns en nu försvunnen tid

Det finns inte ädlare ämne för sången än minnet av modiga män

Det finns mången fråga som är svår att ge svar

Det finns, min själ, problem för lite var ifall man vill

Det gräsliga mordet i Helsingborg å den danska flickan Dagmar Kofoed

Det går opp iblann, Det går neråt iblann

Det går oppåt och neråt

Det hörde jag häromkvällen i radio

Det hörde jag i radio

Det i kärlek kan passera, att han sviker, än se´n

Det kunde blifvit knall

Det känslosinnen förmår upprifva, Det mord jag går bär nu art beskrifva

Det ligger i luften

Det plötsligt kom ett budskap från Saloniki stad

Det ringer ljuvt och milt uti mitt öra

Det räcker så länge det varar

Det ser ut som här i sta´n man var benägen att vara originell

Det som går för sig tidigt på en förmiddag

Det tycks ha konfunderat detta kära Suédoise

Det var en flicka ifrån höga norden

Det var en höstekväll, en gång, i kastanjallén

Det var en lördagskväll då solen den gått neder

Det vara kan på tiden nu att Malmö visförlag

Det växte två plantor i jordlifvets vår

Det är bäst att vi oss presentera, två små lustigkurrar ska vi va

Det är frihetens stamort man ohelgar så

Det är förbi

Det är inte allra första gången, som vi råkats under sista balsäsongen

Det är just då det är vår i sta´n

Det är mycket, som kan te sig ganska godt - framifrån

Det är skam för vårt land och ett fasansfullt brott

Det är svårt nog för en flicka

Det är så hemskt att tala om mord och stöld och rån

Det är så man kan både gråta och mer

Det är så man kan splitter galen bli, fallera

Det är så man kan spy

Det är träning, träning, träning som gör susen

Diabolo spela, sorgerna kan hela

Diabolo-Visa

Din lille snälle je-vel

Doffeljäntan

Dramat i Hasslarp

Dramat i Höganäs

Dryckesvisa

Du lilla pulla till din ära nu

Du ljuva Skåneland där vita kyrkor skrida

Du sjöng så glad i ungdomens vår

Du ska bli min ljuva lilja, Snart nalkas våran bröllopsdag

Du är för mig en prinsessa, Med ögon som himmelens blå

Dubbelsjälfmordet i Hammarby sjö

Duett

Duett för dam och herre

Dumme-Jöns och Kvicke-Lasse

Dynamitattentatet i Malmö

Dynamitattentatet i Malmö mot logementsskeppet Amalthea

Dynamitattentatet i Malmö på ”Amalthea”

Dynamit-visa

Då blir det solsken på min lilla balkong

Då herr Svendsen flög öfver Öresund

Då jag på dig min Ebba så kärligt ser

Då kolingarne gå på glad galej

D´ä´ synnerligen efterfrågat

Dä ä sagt, dä ä sagt och blir aldrig vederlagt

Dörrknackaren


E                           A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö 

Efter en Roskildefred det är gammal god skånsk sed

Egna hem

Ej finnes i världen en skönare vals

Ej masigt, men knasigt, så lunsigt stunsigt tåga vi

Ej skönare finnes än då man i valsen

Ekovisan

Elektriska spårvägen i Malmö

En alldeles ny visa om de två dödsdömda 1908

En bonde till Fjelner

En bussfärd

En farlig visa från Malmö

En fruktansvärd olycka är ämnet för min sång

En gammal tant i stan här bor som i sin ungdom, ack, jag tror

En glad beväringsvisa

En gräslig olycka har hänt i vårt land

En gång i forntidsdar en kvinna träl blott var

En händelse timat i Sofielund

En härlig visa om det usla brännvinet som dock Malmö supister icke ville gå på

En härlig visa om kommunalstrejken i Malmö år 1908

En kraftig brodd re’n skjutit upp

En kvanting

En kvanting träder i salen in

En kvinna vet vad hon vill

En liten glimt

En liten minnesvisa om Baltiskan

En lustig visa här ni höra få fallera

En lustig visa om de nya själfstängade kranarna i Malmö

En lustig visa om Kaptenen och Cirkusdirektören

En morgon då solen i öster

En morgon innan solen på fästet visat sig

En morgonstund att andas vårens doft

En mänska som saknar det klingande mynt

En ny militärvisa för 1884

En ny och nöjsam Bazar-Visa

En ny, sorglig visa om ångarne Norges och Hoanghos förlisning

En oerhörd olycka har drabbat Aalesund

En Pansarbåt det ska´ vi ha´, En F-båt som ä´ riktigt bra

En pikant beväringsvisa för år 1886

En pojke blir ej karl förrän han exera fått

En poliskonstapels vedermödor

En politikus

En postbetjent i Trelleborg

En prins han for från Belgiens land på friareturne

En prins, en prins, löd jubelropet

En riktigt äkta skånsk Julavisa

En rolig skottårsvisa i år jag diktat har

En rådstugostämma i Skanör

En rörande kärleksvisa om möllarens ballögda Bertha

En rörande sång om den olyckliga prinsessan Louise

En skånsk typ

En snillrik bragd, som dock en snöplig lösning fick

En sorgelig visa jag kväder, Om rusets förbannelse här

En sorglig händelse här i staden omtalades häromdan i bladen

En sorglig visa om de två unga flickorna som drunknade i Malmö hamn

En sorglig visa om de två ynglingarne som drunknade

En sorglig visa om den 23-årige dragonkorpralen Ljungman

En sorglig visa om den olyckliga danska flickan Dagmar Kofoed

En sorglig visa om dramat i Hasslarp

En sorglig visa om dramat i Odengatan i Stockholm

En sorglig visa om dramat i Rönngatan i Malmö då en kvinnna skjutes till döds

En sorglig visa om hur en man råkade döda sin bäste vän medelst ett skott ur en revolver

En sorglig visa om mordet å godsegaren Beck å Höjbjergs gård

En sorglig visa om Per Trulsson som fick Gustaf Adolfs-dille

En sorglig visa om rånmordet i Stockholm å kassörskan Victoria Hellsten

En sorglig visa om spårvägsolyckan vid Södervärn i Malmö

En sorglig visa om Ångaren Berlins undergång

En sorglig visa om ångaren Norges undergång med 700 passagerare

En sorglig visa om ångarne Niords och Roberts sammanstötning i Öresund

En sorglig visa vill jag för eder sjunga här

En sorglig visa vill jag för eder sjunga nu

En sorglustig visa om gasverksstrejken i Malmö

En spårväg vi få med elektricitet

En Stenhuggare-Visa

En sån liten blomma är det bästa hon vet

En sång i Lundagård

En sång om de upprörande barnskandalerna i Malmö

En sång om den sorgliga olyckan i Stockholm å Hotell Anglais

En sång om forna dar, om det som ej finns kvar

En vacker fosterländsk beväringsvisa för år 1907

En vacker sång om jordbäfningen i södra Italien i Dec. 1908

En vacker visa om Erik och Anna

En visa jag ska nu så ljudeligt gala

En visa om de rasande Norrbaggarna

En visa om en handlande, en brefbärare och en örfil

En visa om Malmö kanaler

En visa om smått och gott i Malmö

En visa om två teaterdirektörer, som slåss om en gammal änka

En visa till lifs jag skall er ge fallera

En visa vill jag sjunga, den sjelf jag diktat har

En väldig orkan haver uppstått i Skåne

En ynkelig visa

En Östersjöflotta så stor, en dag till Ostasien for

Engelska Kungaparets kröning i Juni 1911

Enok

Entrekuplett

Ett härligt lif det är att vara smed, fallera

Ett härligt lif vi veta är i fält, fallera

Ett lefve för Alberti, han var en stunsig man

Ett litet skratt på rätta stället

Ett lustspel så komiskt att skåda utspelas i Malmö hvar dag

Ett lönnmord som i feghet förgäfves sökas skall

Ett mord hvar dag snart händer här uti Sveriges land

Ett mord som skall hvart hjerta röra, man invid Stockholm har begått

Ett poutpourri

Ett rykte sig spridde kring stad och kring land

Ett sistaste farväll

Ett sorgespel skall jag tala om

Ett sorgespel skall jag tala om

Ett sätt som man tycks här och hvar praktisera

Ett vackert par

Ett år har flytt och rimfrostprytt ett nyår grytt

Europas stater, de leds af diplomater

Evas historia


F                           A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö 

Far kan inte sova, förrän mamma kommit hem

Far och dotter

Farallirullalla, farallirullalla

Farbror Boltzius

Farväl till Norge

Fast jag är en liten änka vill jag ej

Fest och ljus och glans, sång, musik och dans

Festvisa

Fiaskobanken

Filipottas sång till Napoleon

Fille fin och elegant, Mallan som prinsessa!

Fille och Lillen

Filliluttanlej, fillilej

Final

Finns det någonting så härligt som bio

Finska valsen

Fiskarevisa från Limhamn

Fjelner, du är en typ bland typer

Flickor små ska veta lagom om

Flickornas längtan efter peng

Flygarevisa

Flygdikt

Folkets Marknads-Visa

Folkets Park

Folkets Park

Fordom man for längs Lommakusten ut svärmande i en landå

Framifrån och bakifrån

Framåt du svenska folk att lära

Framåt du svenska folk! Blås aldrig till reträtt

Framåt vänner gå på, så att målet vi nå

Framåt, framåt på sollyst stråt

Framåt, framåt, vi på ljusets bana

Frans och Maja

Frans Suell

Freddy Hall från London, var en ung student

Freden emellan Ryssland och Japan

Fredens gudinna

Fredsvisa

Fridolf Rudin

Friska Tag

Fru Stenbergs villor

Från Köpenhamn till Malmö vi far

Från söder upp till Norden man hör ett rysligt rop

Fy på sig, gamla människan

Fy tusan, man vid blotta tanken blir stup

Får jag låna nyckeln Ann-Marie

Fästvisa

För adehioliolej, å adehioliolej

För böveln, om jag haver saken tytt rätt

För di sjuttan attan fallirallila

För di sjuttan attan fallirallila

För far kan inte sova förrn mamma kommit hem

För kärleken - den är allas vän

För människans väl vi i striden ju gå

För springelingeling spring spring

För Sverige, för Sverige vi sjunga en sång

Förr kom alltid pappa hem på morgon klockan tre


G                           A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö 

Gamla minnen

Gasen tog ett snöpligt slut, Rullan går, rullan går

Gasverksstrejken i Malmö med alla dess sorgligheter och lustigheter

Gesällvisa från Trälleborg

Glädje sol och vår, kommer hvarje år

Glädjeflickans klagan

Goa råd

Goda på er, hur kan det stå till, får jag fråga

Goddag på dej! Hur står det nu här i stan

Goddag, kära barn, goddag mina vänner

Golf

Golv

Grundstötningsvisan

Gustaf och Greta

Gåusen Mella


H                           A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö 

H. K. H. och Mr G och ätten Bernadotte

Ha ni träffat nån gång på Stina frå Snurran

Halleluja

Halleluja

Hallå fröken! Har ni inte tappat den här

Hallå Hallå

Han fått sitt straff han, han tyrannen

Han är på väg

Hand i hand vi vandra i parken med hvarandra

Har ni hört, att kanhända tränar´n Krigsman ska´ hit

Haver ni sett Kalle Kulmansson

Hej du vår vän Charlotta

Hej ferudeluttanlej! Nu skall alla svänga sej

Hej gossar, skål gutår! Ej någon skolka får

Hej nu är det vår

Hej och hopp godt folk i Lunds sta´

Hej och hopp! Vi roligt ska´ nu ha

Hej och hoppsan pojkar! Roligt ska vi ha

Hej sjung hopp fallera, framåt marsch nu, hurra

Hej sjung hopp! det är härligt att få segla

Hej smuggelgubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara

Hej var glad, var lustig och skratta

Hej! Hej! Nu går gongongen

Hej, go´ vänner! Nu ska´ jag spela, En så gudomligt, fin melodi

Hejsan go´ vänner, nu jag tar en "bit" för er på vår basar

Hejsan och hopsan! Var glad uti håg

Hejsan pojkar, ä´ ni bara mä

Helga de la Brache

Hell dig Kung Oskar, hör från våra bygder

Helsningssång till den nyfödde prins Gustaf Adolf

Helt plötsligt Hasslarp´ omtaladt blef

Hemma e´ de´ ja´ som styr

Hemmets lilla vrå - den är gjord för två

Herr Jonas var ju en herrans profet

Herr Pastor Klunk en dotter hade som var ful

Herr Rosengeist en dag sig kände pank, fallera

Herr Rydén

Herr Staaff och herr David nyss haft jubileer

Herr Steffensen som porslinshandlare

Herr Steffensen var en filur fullbaggad utaf hin

Herr Svendsen han kom först

Herr Trögelins resa till Köpenhamn den 24 juni 1878

Herr Värner Rydén han har lämnat arenan

Herre min Je! Ej så tokigt

Herrgårdsvalsen

Hipp - Ohoj

Hitler och Hindenburg

Hon den gång kom för tidigt då hon till världen kom

Hon och Ja

Hu så tråkigt!

Humlegatsmarschen

Hundukasen

Hurra för Fiaskobanken

Hurra för militärperson uti Malmö garnison

Hurra för Rörsjöns tivoli

Hurra för skyttesaken, hurra för Sveriges land

Hurra om och låt det gå

Hurra! hurra! skrek direktör´n, det passa´

Hurra, hurra, hurra! För vårt Concordia

Hustrumordet i Vanneberga

Hustrumordet i Ystad

Hvad jag tycker bäst om

Hvad kaffet smakar bra, De trallade och sa´

Hvad är egentligen det här för något söl

Hvar afton här jag väntar på min lilla hjärtevän

Hvar skall jag då sommar´n kommer finna svalka

Hvarför skall jag tvunget figurera, fast en gång jag Malmö hamn anla

Hvarför äro vi till, Då man döda oss vill

Hvart menskolif har sina svåra stunder

Hvem tror ni väl kan lindra mitt hjärtas bittra kval

Hvem är det som fram och tillbaks på gatan kippar

Hvem, är det, som jämt har sin tunga i sken

Hyllningssång till Konung Oskar den andre vid ett besök i Malmö på 1870 talet

Hålet i molnet

Håll i underkanten

Här finnes en sjöförsvarsminister Jakob Larsson

Här kommer manna, skånska manna, dä ser I väl

Här kommer nu Fredens gudinna, hvitskrudad med fläktande palm

Här ser ni de storverk som skapat jag har

Här ser ni en jungfru av nutidsfason

Här ser ni mej en typ bland typer, i mina dikter rimmen dryper

Här ser ni min flicka o´ hon ä´ väl grann

Här ska ni finna, här ska ni finna en doffeljänta

Här ska´ numer bli ordning, det vill jag lofva er

Här skådar ni minsann, prosann, prosann, prosann

Här vi gå omkring och städa, pyssla, det hör till vår syssla

Härligt, när tonerna klinga, Är det i valsen sig svinga

Häromsistens så for jag ing te Stora Malmö sta

Härrliga, kärrliga, Malmö—mö

Höganäsdramat

Högt över blånande vatten gick nyss vår färd

Hökeihandlarnes klagan öfver att ej få sälja en halfva bier till minderårig

Hönan

Hör du hur vinden i trädkronan susar

Hör nu på mig alla, Nu skall en stund jag tralla

Hör på hviner uti tågen, hör på plasket utaf vågen


I                           A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö 

I Arlöf vill jag vara, i Arlöf vill jag bo

I Bokskogen är det så härligt att vara

I dag det är en festdag, derför i skolen få

I dag jag sjunga vill för eder här en sorgesång

I dag man icke på kofvan spar, Då vi nu ha här en fin basar

I dagarne händer och händt har så mycket

I den svunna oskuldstiden storken skulden fick för allt

I djupa källarvalven

I en skog i södra Skåne, Bökeberg den namnet har

I en värld of hyckleri, vi ä´ bland de rara

I ensamhet jag firat har mitt stolta jubileum

I Herrgårdsvalsen, Herrgårdsvalsen, Ömt om halsen

I Höganäs der annars frid och lugn plär råda

I Köpenick, nick, nick, nick

I London var det ståt och fäst

I Malmö stad beslöts, där allt så fint man danar

I Malmö stad det blef en stor uppståndelse

I Malmö stad finns en butik

I Malmö vi ha fått elektrisk spårväg, elektrisk spårväg, elektrisk spårväg

I Malmö är skojigt nog, där finnes nöjen övernog

I min ungdoms vår

I mitt hjärta det jämt vore höst om jag inte i tid funnit tröst

I mitt hjärta ska´ du alltid sitta kvar

I Molnen

I Råbelöf regerar en hiskelig patron

I Skåne bor det en frejdad stam som yves över sitt land

I Skåne eder vi spedekage, Här får ni se en men ente smaga

I smedjan är ett ganska muntert lif, fallera

I spring, omkring, i stan hvar dag det går

I Stockholm, kors för tusan, aj! Det börjar osa hett

I Stockholms stolta stad, den vackra metropolen

I Stockholms stora stad, der mycket sorgligt händer

I striden, om vi skola segrande gå

I Södra Promenaden är en Kastanj-allé

I tidningarna skrifvits har om ett förskräckligt mord

I Trälleborg min första morgon randas

I Uppsala man har det gladt, Killevillevippombom

I Vanneberga två makar bodde, De voro lyckliga, alla trodde

Ibland inrättningar många slag

Ifrån mitt hem med någon som mig leder

Infödingens kuplett

Ingeborg

Ingeborg se hur hon för sig

Ingen gav mig en sådan stund som köksan på Öresund

Inledningssång

Internationalen


J                           A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö 

Ja hidder Jins Persson å e ifrån Skåne

Ja´ ä´ så mätt, ja´ ä´ så nöjd och glad fallera

Ja, den man älskar agar man, dock med en viss beräkning

Ja, här ska ni se en avrustad arme, Kronprinsens husarer har den äran

Ja, Ingeborg har Ni väl sett

Ja, jag säljer på hedersord allt mellan himmel och jord

Ja, nu är det bäst vi äro goda vänner 1914 öfver

Ja, Skåne ä ett harrlitt lann

Ja, staden va´ rolig och roligast va´

Ja, tänk hur mången flicka skön, privat, privat

Jag Amanda Persson känner ifrån Landskrona, jo men sann

Jag begriper inte hur han hinner med allt

Jag berätta skall för hela världen sagan om mitt liv

Jag blir aldrig stupfull bara lite glad liksom nu i kväll

Jag gick på begravningsplatsen in, Vårsolen sken

Jag gladt och lustigt knogar vid min lilla hyfvelbänk

Jag går till flickan min, hon är så söt och fin

Jag gör min entré i en klassisk dräkt

Jag hade en fästman och han hette Hans

Jag hade inga segel, men isen var ej smält

Jag hade mig en liten vän, Och aldrig skall jag glömma den

Jag har börjat att - klara av min skatt

Jag har en flicka, hon ä´ så söter

Jag har känt att hjärtat pickar när en karl en blick mej skickar

Jag har nu börjat leva på råkost å grönt, tralla

Jag har tack vare hakan och snörpte käften min blitt filmidol

Jag helsar dig hemvist för trohet och dygd

Jag kan ej förstå, när jag ska välja så vill jag ha båda två

Jag kan till tårar bli rörd, åh så lätt

Jag kommer som gäst, till herrskapets fest

Jag minnes nog den tiden, Då jag en flicka var

Jag minns den ljuva tiden

Jag många flickor har haft uti mina dagar

Jag på Palladium mig kände ganska dum

Jag seglat för om masten, jag skeppat har en brigg

Jag sjungit för er mången gladelig sång

Jag skall ej bindas tryckas ned till jord

Jag skapat ett glatt kompani av alla dem som jag gjort fri

Jag stod i Folkets park betagen, I julisolens milda sken

Jag stod i Folkets park, den väna

Jag svärmat för Anna som stanna och sen kom Vera med mera

Jag tror, jag säkert bekant är, ty det är jag som har rekord

Jag täljer en saga så fin, halle, d´ä´ sagan om min Evang´lin

Jag var där

Jag vet det är ju inte så

Jag vet en stad i Skåne där vackra flickor finns

Jag vill ha båda två

Jag vill sjunga en visa jag är försälskad i

Jag älskade en gång en vacker flicka

Jag är ej skald och kan ej riktigt skarfva

Jag är en fattig yngling, vid ett och tjugo år

Jag är en lifvad sjöman till både kropp och själ

Jag är gammal och nu lever jag i blindhet

Jag är ju ej oäven när jag skall hålla tal

Jag är kommen hit i väla för att spela handklaver

Jag är landets bästa docka, jag är modärn på alla de sätt

Jag är som en knopp som ej lyckats slå ut

Jag är så svag

Jeanet i den gröna skog

Jenny Ström stod i affär uppå Södergatan nittitvå

Johan på Doffeln och Amanda på Trikåtan

Jonas Profet

Jordbävningen i södra Italien

Jorden runt-manin - uti en flygmaskin

Jul! Hej falleralla! Sjunga nu och tralla

Julagrisen, blodkorv och sylta, revbensspjäll

Julsång

Jungfruns klagan


K                           A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö 

Kaereste Frue, kaereste Frue

Kalabaliken i Belgien

Kalle Kulmansson

Kalle Skräflare

Kan de´ vara de´ som kallas kärlek

Kan du mon huske, da vi mödtes förste gang

Kanaler måste vi hafva

Kappsömmerskan Ida på "Söder"

Kappsömmerskan Ida, som bor uppå "Söder"

Kapten Nöller och hans hustrus handlingar

Kapten, Korita och löjtnanten

Kaptenen och Cirkusdirektören

Karl Johan han älska´ Augusta

Karl Lållares eftermäle

Karl X Gustafs kuplett

Karolina

Kastanj-allén

Katharina

Kille ville vittla

Kioskerna, de kioskerna

Kioskvisa

Kiviks marknad

Kiviks marknad här bland annat ni får se

Kjersti Per Lars höna

Klaveret

Kloakvisan

Kloka Gummor

Kofotsvalsen

Kofvan kom och kofvan gick

Kofvan kommer, kofvan går, lycklig den som stämpeln får

Kolingavisan

Kolingens Boston

Kolstrejken i England

Kom lilla Ann – Sofi

Kom och möt mig

Komisk duett

Konvenansen

Korita

Korvförsäljarnas kör

Korvgubben

Krig mot ölet

Kriget mellan Ryssland o Japan

Krigets fasor äro så svåra Borta uti Östasien

Kråkans morgondröm

Krögare-Visa

Kung Albert

Kungamordet i Portugal

Kungaparets kröning i England, Juni 1911

Kungens entrésång

Kuropatkins nederlag vid Mukden

Kvartetten

Kvinnan som offentlig person

Kvinnans trohet, liksom. mannens, är nog ett problem

Kvinns-visan

Kyssarnas vals

Kyssvisa

Känner ni Lisa Kalsson som suttit på vester

Känner ni min Mella? De ä den härna lella

Känner ni min raka stil, båd en face och i profil

Kära bror det rusar, ack mitt hufvud susar

Kära du min flicka, låtom oss nu dricka

Kära släkten

Kärlek de ä något underbart ännu har jag inte riktigt klart

Kärlek finnes i kojor och slotten

Kärlek får man - som en sol- och vårman

Kärlek och pisk

Kärlekens Makt

Kärlekens stora makt håller sin trogna vakt

Kärleksvisa

Kärleksvisa för två, en dam och en herre

Köksan på Öresund

Köp blommor

Köp blommor av mig här vid Gust. Adolfs torg


L                           A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö 

Landtmannabanken m. fl. händelser

Lars skräddare

Lars skräddare han alltid var en sablans lifvad fyr

Lefve Folkets Park! egen mark ha vi där

Lefve sången, ungdomsglädjen — hipp, hurra

Lefve vår Fiaskobank Kofvan går, kofvan går

Lifförsäkringshistorien i Borgstena

Liknar jag dej?

Liksom åskan dåre bröder högt vår korvförsäljarsång

Lillens kuplett

Limhamns-visa

Lisa Kalsson

Litern går!

Litern kommer, litern går, O, du ljufva brännvinstår!

Livet har blitt så skönt

Livförsäkringshistorien i Borgstena

Ljus och stilla sommarnatten hwilar öfver Malmö hamn

Lockout-sången

Lommabaden

Lund och jag

Lundbyvalsen

Lundbyvalsen är förtjusande

Lunds utställningsvisa

Lysmaskar

Långt bort i Amerikat Lindbergh vandrat som besatt

Långt borta in dass grosse Vaterland

Långt för hälsike hän, uti Malmöhus län

Låt kofvan rulla grundligt här nu i dag

Lägg ann, gefyr och pang

Längtan till Landet

Lätt duett

Lätta gardets" klagovisa öfver den förbjudna nattserveringen i Malmö 1905

Löjtnanterna

Lönmordet på Generalmajor Beckman i Stockholm


M                           A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö 

Majsång

Mallan och Filles duett

Malmö nu har — de´ vet en var — ett enda fotbollslag kvar

Malmö nya hamn och dess invigning

Malmö Teater

Malmö Visförlags 1907 års Beväringsvisa

Malmöflickornas visa

Malmö-grabben

Malmö-Pas de quatre nr 1

Malmö-påganas Vals

Malongo från Kongo

Man aldrig är nöjd med hvad fordomdags var

Man kan ej förneka att mycket gunås

Man ofta sig frågar om hur och hvarför

Man spårat har ett verkligt odjur i mänskohamn

Margaretor

Marknads-, Fäst- och Basarvisa

Marknadsvisa för år 1909

Maskeradvisa

Maurice Chevalier en sabla karl i film med tal och ton

Med Amor vid ratten

Med flammande blickar, med sjudande blod

Med ångfartyget Öresund en tur min vän och jag

Mellan Staffanetorp och Djurslöfs by, Har utförts en röfvarbragd

Men både stora, små på Limhamnsfältet gå

Men det är inte alltid

Men inte dö små flickor av att vippa

Men inte för detta

Men jag säjer ingenting för jag är blott ett barn

Men Jeanet säg hvad betyder nu dock detta

Men nu har vi lagt upp på en stund, på en isbit uti öresund

Men om då till stor harm, Det varit falskt alarm

Men tänk om då man skulle borsta opp sej

Midsommarvisa

Mikaelivisa

Milionsvindlaren Birger Velinder och Robert Dickson

Min Amalia

Min fader sålde Wienerkorv, den varmaste man fann

Min lilla mandolin

Min lott är nu att kunna gå o sälja Vishäften

Min versfabrik jag sätter nu igång, fallera

Mina herrar och damer, ja nu vill jag börja

Mina söta pullor allihopa — hopa, här jag samlat uti en pluton

Minnes du den gången liten när vi satt på Mölle strand

Minnessång öfver Konung Oskar den andre

Miss Hanna

Mitt hjärta häftigt lågar för en bedårisk kvinna

Mitt hjärtas drottning

Mitt livs historia

Mitt namn de ä´ Persson, fru Anderssons svärson

Mitt öga det tåras då jag denna gång, Skall tolka en olycka häri min sång

Mobiliserings Marsch

Moder Sveas vaggvisa

Morddramat i Helsingborg

Morddramat i Stockholm då modern mördade sina fyra barn och sedan sig sjelf

Mordet i Åkarp eller Svartsjukans följder

Mordet på danske godsegaren Bech å Höjbjergs gård vid Holte på Själland

Mordet på fru Emma Levin i Monte Carlo

Mordet på konung Georg af Grekland

Mormonen

Mormors moster sa en gång att i forna dar

Morsan hade läst i Aftonbladet, att hos Wingårds fanns

Musikhandlare Andersson reste en da´ con moto till Köpenhamn

Må alla, alla moskoviter

Många kvinnor jag har träffat på i mina da´r

Mången som jag får gå i världen oförstådd

Månsson

Mår du illa, går du till en villa

Mänskans kultur, som totalt spårat ur

Möllarens ballögda Bertha


N                           A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö 

Nackamordet

Nasse e du ä såsse e ja

Naturligtvis, jag är just vad ni vänta, va?

Negerduett

Nej de ska hondan gå här å roda

Nej lille Olson

Nej tjänare, tjännarinna, tjänix

Nej, lille Olson, gör inte så

Nils Knös

Nils Knös var en äkta skånsk tiggaregubbe

Nisse Ericsson, om jag får be. Astrid Swedman, till er tjänst

Nittonhundrafyra, flickorna bli yra

Nog människorna undginge rätt mången plåga

Nog vet Ni hvem Charlotta är, Hon står i sin cigarraffär

Nordens vackra kvinnor har fått tävla

Norr Lars Skinsen skolle ti stan och kräma bort sin ko

Norrbaggarna ä galna och det så det förslår

Nu den ljufva tid är slut, Litern går, litern går

Nu det blifvit galet fatt, Krillevillevippombom

Nu en sorgelig sång vill jag sjunga en gång

Nu en visa för eder jag skall sjunga Om en gosse som svek sin lilla vän

Nu ett slagthus ha vi fått, kofvan går, kofvan går

Nu fred har blifvit sluten med ryss och med japan

Nu för eder båd´ gamla och unga, ska´ en visa så vacker jag sjunga

Nu ha vi fått i Malmö stad en hamn som söka gör sin like

Nu ha vi fått kloaker här, kloaker här, kloaker här

Nu hafver vår stad sig en utställning fått

Nu har jag arbetat och knogat med dej, lilla Andersson

Nu har jag letat kring helaste stan

Nu jag säjer dig mitt sistaste farväll

Nu krigets åskor braka Så hemskt i österland

Nu Kuropatkin har fått stryk så det duger

Nu på resorna i Sverige har, Det ju blifvit — jo, jo piff

Nu reser jag till fjerran landen

Nu ska´ för er jag sjunga en ny och vacker sång

Nu ska´ ja tjena kronan Och därför ä´ ja´ glad

Nu ska jag sjunga en kuplett så lång som självaste fanken

Nu ska´ jag tala om för dej min bror, fallira

Nu ska´ ni här allesamman få höra

Nu ska ni här få höra hvar man kan roligt ha

Nu ska´ om mej säl ja sjunga

Nu skall jag för eder här sjunga en sång. Om kriget som rasande nu är i gång

Nu skall jag sjunga en sorgesång

Nu skall till marknad jag gladeligt marschera

Nu skall vi ankaret lyfta från botten

Nu storstrejken slut är kan man gärna säga

Nu till helgen jag vill skrifva

Nu tyst är stortorgskarusellen och månen glänser över Lund

Nu vi verldens bästa spårväg fått, och den näst den bästa är

Nu vill en visa här jag sjunga, Om qvinnor både gamla och unga

Nu vill jag börja att kväda en visa

Nu år det tid att tjena ett älskadt fosterland

Nu är det sommar, naturen inbjuder till fäst

Nu är han död, vår konung kär, Och folkets sorg uppriktig är

Ny brännvinsvisa

Ny Brännvinsvisa

Ny fosterländsk beväringsvisa

Ny glad visa om Malmö Elektriska spårväg

Ny Rallarevisa

Ny revy är kvällens meny. Fly till oss från stad och från by

Ny skottårs-visa

Ny visa om postrånet i Skåne

Nya skattevisan

Nyaste Sjömansvisan

Nykterhetssång

Nå, små flickor, är ni glada lära få min franska svada?

Når Pätter Jinssen kövte stövla

När Dagmar kom till vår lilla stad

När domen förkunnats i domaresal

När en eldig blick en kvinna skänker

När gossarne ta hyra, på skepp som skall gå ut

När himlafästet belyst af måne, Två bofvar vandrade uti Skåne

När i kväll vi visa oss, i kväll vi visa oss i denna dimma

När man var lilla grabben man malli´ va´ i flabben

När morsan fernissade golvet

När Per Ågas sugga hon dö ihjäl

När pågana komma frå Skåne

När pågana komma frå Skåne, då hörs det sjottan mil, ska ni tro

När Pätter Jinssen kövte stövla

När sist dom Rådstustämma höll i Hansesta´n Skanör

När skall på grymheterna det bli slut

När skäddaren, den kaxen, som ock sig låter kalla "bock"


O                           A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö 

O Anders, hur länge skall jag dig vänta

O Dagmar

O Dagmar, o Dagmar vill du vara min

O du den tjusigaste Kalle

O du härliga ros som från mig smög din kos

O du min ljufvaste Ebba så kysstäck och fin

O du, min tjusande Amalia

O jeminé, o gössel, Vad går det åt dig, Rössel

O Malmö

O Malmö, du mina drömmars stad

O Susanna

O Susanna! Hvad lifvet dock är gudaskönt

O, Dagmar

O, du förtjusande Dagmar

O, du härliga och ljufva tid!

O, Mikaeli! Mikaeli är så skön

O, miss Hanna, ska´ vi ut och gå

O, må hon aldrig, aldrig mista den

O, pascha stor, vi hylla dig

O, Sund, huru leende blått du oss tar´

O, vallmo, jag sjöng för dig min serenad

Och Boltzius var en mäkta dugtig man, fallera

Och hejsan du min lilla tjans! Kom så ska vi ta en dans

Och Kjersti Pär Lars hade aldrig va´t kär

Och Kungen, folkets vän, Så stolt invigde den

Och nu vill jag sjunga en ynkelig visa

Ode till Rössel

Odjur i människohamn Är deras rätta namn

Ohyggligheter händer snart numer hvarje dag

Ola hvar byens grannaste dräng, alltid så glad i hågen

Olga är namnet jag bär och det med heder

Olgas visa

Om bilen den blå nu jag sjunger en stump

Om bomb och dynamit och bankplunddringshistorien i Stockholm 1906

Om brandsoldaten nu en visa sjunger jag

Om de två ynglingarne som drunknade strax utanför Malmö hamn den 18 okt 1908

Om de ä´ nåt gott, ifrån Skåne kommer de´

Om den ryska Östersjöflottans bragder i Nordsjön

Om det grymma och vansinniga Balkankriget

Om det kvinns är som dig fattas

Om det roar er att höra på min egen, lilla vackra sång

Om dom i en pjäs säjer en fadäs, jo då blir man full av skratt

Om du på en spårvagn kör, så bäst ä att du ä mör

Om en Husar

Om en revy nu mera vill se sin levnad lång

Om flygningen öfver Öresund, som håller på att aldrig bli af

Om Helga de la Brache jag nu sjunga vill en sång

Om hur olyckan skedde i Göteborg

Om kloakrör med många och långa tumsbreda och hårfina sprickor

Om kulvertar och rör med och utan sprickor

Om kvinnan är till nytta som offentlig person

Om Malmö blå kanaler ej alltid äro blå

Om Olof Theoder Perssons utomordentliga meriter

Om Skomakaren – gardeskaptenen – röfvaren – i Köpenick

Om skyttarna jag sjunga vill en sång

Om stortjufven Nyström och den stora lockouten 1911

Ombord på fyrskeppet

Orkanvisan

Osnutna va vi då två små


P                           A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö 

Pang, pang! Skytten träffar prick

Pansarbåt-sång

Pappa säg´ mig nu, Ser han stilig ut

Pastor ”Klunk”, fröken ”Klunk” och magister ”Knubb”

Patrull ut

Per Trulsson han sadlade grålle, sin häst

Pigorna fått fackförening är den sista nyheten

Pigornas fackförenings-sång

Pippar von Wormelin

Pjäxan

Po Baltirullan tjong! Fille ball ball ball

Polisen har ett fasligt göra natt och dag

Polisvisa

Polisvisa

Polisöfvervåldet i Trelleborg

Polkan

Port Arthurs fall

Positiv-visa

Postrånet emellan Staffanstorp och Djurslöv i Skåne den 18 mars anno 1907

Postrånet i Skåne

Postrånet i Stockholm

Potifars anförande

Privat, privat!

Prof. Josephsons kuplett

Prolog

Prolog

Prolog

På Balkan strides för lif och död

På Baltiskan

På Baltiskan jag gårr så glad

På en isbit uti Öresund

På ett litet konditori

På hafvet händer olyckor svåra

På himmelen vandra sol, stjärnor och måne

På Höjbjergs gård, hör nu mig med fasa

På Italiens nejder är sorger och nöd

På restaurantdansbacillen man ånyo klagar och svär

På sjöfärd med ångaren Öresund till Köpenhamn genom packisen den 8 mars 1909

På sätt och vis jag håller af Katharina

Pär Augas Petter va´ en stut, Killevillevippombom


R                           A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö 

Radiocharmör, de ä´ ett namn, Som så många trår

Radion i Malmö givit orsak till kritik

Rallarelifvet är så härligt, Rallarelifvet är begärligt

Raska gossar äro alla Som ha samlats har i år

Realisations-visa

Regn

Regn, sommar vår och höst. Var skall stackars jag få hägn

Regnbågsbaletten

Revolutionen i Portugal

Revolverdramat i Malmö söndagen den 18 dec. 1904

Revolverdramat i Rönngatan i Malmö den 20 april 1907

Revy-visa för 1908

Richthoff

Rika svärmor

Rika svärmor, jo jo, var en gumma

Riksdagsmannavalstriden i Malmö och lite hvarstans anno 1905

Ringelrej-visan

Roddarekuplett

Rosbergs visa till fängelsedirektör Wollin

Rullförningskuplett

Ryssen, han den store resen

Råbelövsvisan

Råkost

Rånmordet i Monte Carlo

Rånmordet i Stockholm

Rånmordet på brefbärare Ohlsson i Stockholm

Råttorna äro dömda till döden i massa

Råttornas dödssång

Rörsjövisan

Rösrättssången


S                           A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö 

Scenens damer bör studera allting tvärt

Schmitziaden

Scouternas sångarmarsch

Se här uti Concordia Vi trifvas bussigt du och jag

Seglarevisa

Se´n dygden utan kläder had´ förlist i paradis

Sena tiders barn

Sicken blomma

Sicken blomma, sicken blomma i vår örtagårdssäng

Sigge Wulfs minne

Sista visan om Kapten Nöller och hans hustrus handlingar

Sjung hej, sjung hopp, go´ vänner! Nu är det tid igen

Sjömannens Afsked

Sjömanssång

Sjömansvisa

Skalden sjunger om våren, yrar och gaskar

Skalla högt vår sång till dagens ära

Skavankvisa

Skogssång

Skolflickorna

Skolskeppet Georg Stages undergång

Skomakaren, så glad och pigg, Håller sitt yrke bäst

Skomakarna

Skottår är det, vi få fria själfva nu

Skottårskuplett

Skottårsseden — gör inget Eden för kvinnorna av i dag

Skottårs-Visa

Skottårsvisa Tillägnad alla flickor i Sveriges land

Skräddarevalsen

Skymningens slöja sig sänkt, Frid åt mitt sinne den skänkt

Skyttens visa

Skyttevisa

Skål för vart minne, som i vart sinne

Skål för änkan då trallalalalalala

Skåne är ej fosterländskt, Knappast hellre riktigt svenskt

Skåneland

Skånes kungalängd

Skånes Marknadsvisa

Skånevisa

Skåne-visan

Skåningar, skåningar i allvar som i fest

Skåningarnes sång

Skånska marknadsvalsen

Skånska slott

Skånskt julbord

Sköna Maj! Välkommen till oss åter

Sköna Maj, välkommen till oss är du

Skönhetstäflingen i Bökeberg

Slagthusvisa

Slukaren

Slutkuplett

Smedslärlingens visa

Smekande spelar musiken valsschlagern utav i dag

Sofielundsdramat

Sofielundsvisan

Soldatens fröjd

Som kanske ni minnes har en gång förut jag trampat detta däck

Som kupan hon är full af bi

Som Ni alla veta, Alma, Hilma, Greta

Sommar´n som vi hade nu den inföll, som vi minnas ju

Sonny boy

Spiskroksvalsen

Sporten e´ mitt liv, skänker tidsfördriv

Sportkvinnan

Sportsmännen

Springpojkarnes visa

Spårvägsolyckan vid Södervärn i Malmö den 11 November 1906

Spökvisa

Status quo

Stenkolsvisa

Stensättarna

Stina frå Snurran

Stjärnornas entré

Storken var allt bra som förklä´

Storkvisan

Storstrejk ska´ de´ vara, ljöd en dag parollen

Storstrejkens fiasko och slut

Storstrejksvisa

Strejken vid Malmö – Ystads Jernväg

Strejkvisa. I anledning af konflikten vid Malmö—Ystad Jernväg

Studenten–grefven och katten i Uppsala

Städernas skönhet få skalders pris och rosor utav envar

Stämma nu i i min ljufliga sång

Stämpel på

Sundets brus och en klockbojs sång, Malmöhus - där jag lekt en gång

Sundets melodi

Suputernas klagan

Svensk Nationalsång

Svenskbyborna

Sveriges gladaste beväringsvisa

Sväfva ska vi som änglapar. Kors hva´ du ä´ rar

Svärmarne

Synnerligen efterfrågat

Så forrtjust har allri skånska folket vatt

Så gjorde

Så gott som nästan närapå

Så låt oss lefva glada dar, de sura bli nog fler

Så mår I väl lika bra till nästa år

Så underbar

Sån kavaljer finns ej många fler som Maurice Chevalier

Sång nr 1 om det grymma och vansinniga Balkankriget

Sång nr 2 om Balkankriget

Sång om den fasansfulla tågolyckan vid Malmslätt den 16 juni 1912

Sång om den svåra järnvägsolyckan vid Malmslätt

Sång om järnvägsolyckan vid Malmslätt

Sång till gifta kvinnor

Sång till prins Gustaf Adolf och prinsessan Margareta

Säg känner ni Kalle från Trälleborg

Säj du till mej

Säj du till mej men säj det vänligt

Säj, kan jag få lov att hypnotisera min herre

Säj, min älskling, ska vi inte slå ihop ack

Sömniga ligga kanalerna gråa av olja och slam


T                           A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö 

Talkuplett

Teaterfrågan I Malmö

Ti stan ja skulle resa och kräma bort en ko

Tiden den ilar fram i hastig takt

Tiden den ilar fram i hastig takt

Tiden den rullar som en våg

Till de klingande bjällrornas takt

Till den femtonåriga

Till flydda tider tanken går så vemodsfullt ibland

Till Folkets Park

Till Folkets Park, till Folkets park, till Folkets park vi gå

Till Humlegatan går det som sjutton

Till Klagshamn jag kom, der jag arbete får

Till skogen, till skogen, till skogen det bär

Tipperarys efterträdare

Titanics undergång

Titta blott på min figur

Titta blott på min figur smärt och smidig eller hur

Tjenare Amalia, du min vackra Dahlia

Tjo fallera! Den som ä´ gla´

Tjo hva´ de viftar

Tjo, hva´ ja´ ä´ gla

Tjocka Kadolla

Tjohej go´ vänner alla! I dag ha vi basar

Tjohipp, tjohej! Tjohipp, tjohoppsansej

Tjohoppsansej tjohej

Tjola hej

Tjola hej, tjola hipp, tjolafallirallila!

Tjosan, påga, ja så ska de gå

Tjusiga Kalle från Trälleborg

Tjänarinnornas visa

Tjänstflickornas visa

Tomelilla-Visan

Torrdockan

Tralalalalalalalalala

Tre glada gossar uti rampens sken med denna visa gör entrén

Tre käringar förutan hopp Att någonsin på nytt bli gifta

Tre små flickor

Tre små stjärnor

Tre trallande käringar

Trefliga härliga Baltiskan

Trenne år ha krigets vågor, Rullat öfver land och haf

Trion

Träd fram i ny gestalt, du kämpe, som föll i mandoms da’r

Tröls Pers gris

Tröls Pärson fick sej första pris

Trötta ben

Tvedöravisa för år 1886

Tvenne mord, så grymma och så svåra, Föröfvats hafva uti Portugal

Tvi fan hvad här ser ut och tänk sen som här luktar

Tvi tusan i Malmö det osar nu hett Och värre det blir ska ni se

Tvi tusan, man äcklas vid stanken, Som nu lilla supen har fått

Två teaterdirektörer och Den glada änkan

Ty hela spektaklet, försäkra nu vi

Ty nå´t måste göras och nå´t måste ske

Ty vi hålla så strängt på reglemente

Tågolyckan vid Malmslätt

Tänk förr va spriten alltid fri, det är förbi

Tänk om alla våra brister riktigt rätt vi visste om

Tänk om man skulle våga ett försök

Tänk om mänskorna blott visste

Tänk, kronprinsen den rara och rysligt snälla karn


U                           A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö 

Under fullmånens dallrande flöden

Ungdomens Marsch

Ungdomens sång

Ungkarlarnes friarevisa

Upp genom luften, bort över haven

Upp till kamp emot kvalen

Upp var man uti Sveriges förlovade land

Upp, trälar, uti alla stater

Uppe i himlen änglarna små

Uppsalastudenten och Katten

Uppå en stimmare klarar man sej glatt

Uppå lifvets stig

Uppå samhällets höjd ej dväljes alltid lycka

Uti en cirkus häromda´n det frispektakel blef

Uti hotell Fersens hus, rullan går, rullan går

Uti Kongo är allt fritt, man har det där charmant

Uti Monte Carlo, vid gröna bordet

Uti Rörsjöstaden bor - Rullan går, rullan går

Uti Svalöf bodde en patron, som för hackor ej gick åt

Uti vår affärslokal kundkretsen är kolossal

Uti vår stad var det förr nån gång plats för en bättre och glad

Uti vårt land, där vi fredligt bo, Och där vi finna den ljufva ro

Utställningsvisan


V                           A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö 

Vad det är skönt med bröder som sämjas

Vad jag tycker bäst om

Vad skulle af mänskan väl bli, om ej en smul fyrverkeri

Vallmon

Var hälsad du längtans och glädjens högtid

Var natt, när pappa trött och matt på sammanträde vatt

Var skall jag då sommar´n kommer finna svalka

Vare helsad du gryende, härliga tid

Varför ser jag tårar

Vegeholms-Mordet

Vem gråter kärlekstårar

Vem går opp mot mej? Oj — oj — oj

Vem tror ni väl kan lindra mitt hjärtas bittra kval

Vet att tyrannens lön

Vi dansa ringelrej, dansa regelring

Vi fiskare äro från Limhamn, Hurra

Vi flickor säger första gång: Kyss lätt! Kyss rätt!

Vi får nog om ursäkt be, att så här vi gör entré

Vi för kung och för land, Ska´ med vapen i hand

Vi här uppå gallioten uppå Malmö redd

Vi murare sliter och knogar var dag

Vi reste från Småland, det var i April

Vi sjunga och gå på

Vi stodo uti Rörsjön en vacker Söndagskväll

Vi ä´ två snälla kvingor ner ifrå Söderslätt

Vi ä´ unga, vi ska sjunga sommar´ns pris

Vi är fångna i gudarnas makt var vi än dväljas i nöd eller prakt

Vi äro små stjärnor, små välväxta tärnor

Vi äro söta och små, och så lätta på tå

Vi äro tre små flickor

Vid avtäckningen av Axel Danielssons byst

Vid invigningen av Folkets Hus i Malmö

Vid kanalen

Vid Port Arthur kanonerna ha dundrat

Vid stranden satt Anna med blommor och band

Vid tidningen Arbetets 10-årsfest 1897

Vid tidningen Arbetets 15-årsfest 1902

Vik åt vänster!

Winkler vill högervind

Vipporna

Visa för dagen

Visa för herre och dam

Visa om Albert Andersson från Uddevalla

Visa om Andrés ballongfärd

Visa om Borgstenabedragaren Rosenqvist

Visa om branden i Aalesund

Visa om den blå bilen och den röda bilen

Visa om den nya elektriska spårvägen i Malmö 1906

Visa om dynamitattentatet i Malmö mot logementsskeppet Amalthea

Visa om en grosshandlare, en brefbärare och en örfil i Malmö

Visa om Frälsningsarmén

Visa om herr Steffensen från Köpenhamn som porslinshandlare

Visa om kommunalstrejken i Malmö år 1908

Visa om kriget emellan Ryssland och Japan

Visa om Kriget i Östasien

Visa om mordet å Bobrikoff

Visa om postrånet emellan Staffanstorp och Djurslöf

Visa om riksdagsmannavalen lite her och der

Visa om Röfvare-kaptenen-skomakaren i Köpenick

Visa om spritskatten

Visförsäljarens klagan

Vita blom, vita blom, spådomsblomma, säj

Wivex, a porta, komma till korta

Voteringsproposition

Vyssja, vyssja pilten, sprattla ej av filten

Vådadråpet i Stockholm

Vår pligt nu vi skola för kung och för land

Vår tid är sportens tidevarv och den i tranedans är sparv

Våra krogar, våra krogar, Ständigt tomma stå

Våren den är som en väckareklocka

Vårsång

Vårt Davidshall hör nu till det föflutna

Vårvisa

Väderflöjeln

Välkomna till Sveriges förtjusande land

Vänner, gamla, unga, kom så ska´ vi sjunga


Z                           A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö 

Zontariffen, när allt ju går omkring

Zontariffsvisa


Å                           A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö 

Åh, en sådan karl just jag längtat efter har just en sådan karl

Åh, vad det rullar

Åkarpsmordet

Ångaren Berlins undergång vid Hock van Holland

Ångaren Norges undergång

Ångaren Titanic´s undergång

Ångarne Njords och Roberts olyckliga sammanstötning vid ön Hven den 30 september 1905

Ångarne Norges och Hoanghos förlisning

Åter revolution, Störtat hafver en tron

Återigen skall det sinnena trycka


Ä                           A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö 

Älskade vän

Älskade vän, ej dig förglömma

Än lefver i vårt sinne kvar

Änglamakarehistorien i Malmö 1911

Änglamakarna i Malmö 1911

Är jag Tutta eller Greta? Är jag denna flicka lik?


Ö                           A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Å Ä Ö 

Ögon som le

Ögonen tåras, sinnet uppröres

Öresundsvisan

Över ett fält som i drömmar låg gick det fram en våg