3.Tjänarinnornas visa

Här ser ni en jungfru av nutidsfason
En jungfru som tillhör organisation
I misstar er om, mina fruar, I tron
Att man kan behandla en sån som ett hjon
Nej tjänare, tjänarinna, tjenix,
den femman se, den femman går nix
I misstar er om, mina fruar, I tron
att man kan behandla en sån som ett hjon

Figuren är välskapt och formen går an
bysten är fyllig, foten är grann
Tror ni att jag vill ha den krokig och sned,
för nöjet att bära upp stenkol och ved?
Nej tjänare, tjänarinna, tjenix,
den femman se, ja den femman går nix
Tror ni att jag vill ha den krokig och sned
för nöjet att bära upp stenkol och ved?

Jag ligger till nio och stiger först opp
när jag har på sängen fått kaffe med dopp
Frun sysslar med diskning och städning och tvätt
och om hon befaller jag svarar till det:
Nej tjänare, tjänarinna, tjenix,
den femman se, ja den femman går nix
Jag ligger till nio och stiger först opp
när jag har på sängen fått kaffe med dopp

På så sätt bevarar jag mina behag
totalt ograverade intill den dag
då jag får ett hem, en man och ett barn
men retar mig gubben då svarar jag karln:
Nej tjänare, tjänarinna, tjenix,
den femman se, ja den femman går nix
En före detta jungfru av nutidsfason
tål inte nån myndig befallande ton

Vår landshövdningsfru tyckte inte just om
att här till en jungfruförening det kom
Det sägs att hon strävar att spränga itu´n
men det ska ej lyckas för landshövdingsfrun
Nej tjänare, tjänarinna, tjenix,
den femman se, ja den femman går nix
Nu har man lovat om ej hövdingskan
sej bättrar ska hon få titta på fan!