Bolsjevikvisan  (spår 07 på skivan)

Text och musik: Theodor Larsson (1880-1937)
mera känd som ”Skånska Lasse”

Skriven till Malmö Folkets Hus Teaters revy 1920

Bolsjevik betyder ”majoritetsperson”.
Så kallades de radikala socialister som fick majoritet
bland de ryska socialdemokraterna år 1903.
Ryska revolutionen 1917 skakade om mångas
världsbild. Den påverkade den svenska arbetarrörelsen som inspirerade av de ryska boljsvikerna krävde bröd, fred och rösträtt i stora demonstrationer.
Första världskriget pågick och det var stor
livsmedelsbrist. Ransonering hade just införts på bröd, mjöl och socker. Mellan den 19 och 29 april 1917
pågick s k hungerdemonstrationer över hela Sverige.Hungerdemonstration på Stortorget i Malmö den 25 april 1917 med ca 30.000 deltagare.
Foto: Malmö Museers bildarkiv


 
 


 


Arr.: vi som spelar och sjunger och Lars "Linkan" Lindkvist
Sång: Jason ”Timbuktu” Diakité

Dragspel: Ale Möller
Ak. gitarr: Peter Anthonsson
Kontrabas: Kristian Schön
Cajón: Sam Anthonsson
Linkan och Jason

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 Sam Anthonsson Bo-Anders Dahlskog Sköna Bönor Peps Persson Lars Lindkvist Anna-Mia Barwe Jason Timbuktu Diakité Mikael Wiehe Alexander Lindkvist Ingrid Savbrant Emil Jensen Ludde Olsson Dan Gisen Malmquist Ale Möller Nadin Al Khalidi Miriam Aïda Salieu Dibba Ordlista Tillbaka till malmovisan.gyssla.se